Hvor mye fisk skal fiskegrateng inneholde?

Publisert 15.11.2012     Sist endret 13.04.2015

Det er ingen særskilte forskrifter som stiller krav til minsteinnhold av fisk i en fiskegrateng. Selv om det ikke er tallfestede minstekrav til råvarer, bør det være et tilstrekkelig innhold fisk slik at ikke forbruker blir villedet.

Forbrukeren skal gjennom merking få informasjon om hvor mye fisk som produktet inneholder. De generelle kravene til merking av mat er gitt i matinformasjonsforskriften.  For et produkt med betegnelsen «Fiskegrateng» skal den totale mengde fisk angis. Det er artikkel 22 og vedlegg VIII i matinformasjonsforordningen som gir krav om mengdeangivelse av ingredienser eller kategorier av ingredienser. Mengdeangivelsen kan angis enten i tilknytning til matvarens betegnelse eller i ingredienslisten. Mengden skal angis i prosent.

Dersom fiskegratengen er merket med Nøkkelhullet, så er det krav om at den skal inneholde minst 50 % fisk. Det kravet er gitt i forskrift 18. februar 2015 nr. 139 om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet, vedlegg II gruppe 22.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning