Kunngjøring

Nytt regelverk om alkoholsterke drikker inn i EØS-avtalen

Publisert 22.03.2022     Sist endret 22.03.2022

18. mars 2022 ble ny hovedforordning om alkoholsterke drikker – spritforordningen -  innlemmet i EØS-avtalen. Endringen innebærer blant annet at det etableres et nytt system for beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

De norske geografiske betegnelsene Norsk vodka og Norsk akevitt ble samtidig gitt beskyttelse gjennom innlemmelse av forordning (EU) 2020/154 (Norsk vodka) og forordning (EU) 2020/156 (Norsk akevitt).

Forordning (EU) 2019/787 opphever og erstatter den gjeldende spritforordningen fra 2010. Den nye forordningen vil bli tatt inn i norsk rett i § 2 første ledd i forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker.

Reglene i den nye forordningen er i all hovedsak en videreføring og oppdatering av regelverket. Hovedformålet med forordningen er å tilpasse bestemmelsene bedre til Lisboatraktaten og å modernisere den i tråd med retningslinjene for bedre lovgivningspraksis.

Systemet innebærer at det utarbeides gjennomføringsrettsakter om registrering, endring og oppheving av beskyttede geografiske betegnelser. Disse vil innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved at den enkelte forordning sitt nummer og plassering i EØS-avtalen fremkommer av forskriftens § 3. Både beskyttede geografiske betegnelser som er innført etter tidligere system og de som innføres etter nytt system er samlet i EU-systemets database Eambrosia, eAmbrosia (europa.eu).

Se også:
Forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.
Forordning 2019/787 om alkoholsterke drikker
EØS-notat om ny basisforordning om alkoholsterke drikker
Forordning 2020/154 beskyttet betegnelse for norsk vodka
Forordning 2020/156 beskyttet betegnelse for norsk akevitt

Fant du det du lette etter?