Nøkkelhullet

Publisert 23.08.2012     Sist endret 31.08.2021

Myndighetene i Norge, Sverige, Danmark og Island har valgt Nøkkelhullet som symbol på sunnere matvarer. I Norge har Helsedirektoratet og Mattilsynet ansvar for merkeordningen.  Helsedirektoratet ivaretar spørsmål om ernæring og kosthold. Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer merket med Nøkkelhullet produseres og selges i samsvar med regelverket.

Nøkkelhullsmerket er en frivillig merkeordning, men når Nøkkelhullet brukes, skal kravene i regelverket være oppfylt. Det er utarbeidet en veileder for bruk av Nøkkelhullet, slik at matvareprodusenter, importører, detaljhandel og andre aktører kan sette seg inn i hvordan merket skal brukes.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret

Ernæringsfaglige spørsmål: Helsedirektoratet

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev