Nøkkelhullet


Publisert 23.08.2012 | Sist endret 27.08.2015

Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark har valgt Nøkkelhullet som symbol på sunnere matvarer. I Norge har Helsedirektoratet og Mattilsynet ansvar for merkeordningen.  Helsedirektoratet ivaretar spørsmål om ernæring og kosthold. Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer merket med Nøkkelhullet produseres og selges i samsvar med regelverket.

Nøkkelhullsmerket er en frivillig merkeordning, men når Nøkkelhullet brukes, skal kravene i regelverket være oppfylt. Det er utarbeidet en veileder for bruk av Nøkkelhullet, slik at matvareprodusenter, importører, detaljhandel og andre aktører kan sette seg inn i hvordan merket skal brukes.

Mer om nøkkelhullet

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret

Ernæringsfaglige spørsmål: Helsedirektoratet

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Informasjonsbrosjyre om Nøkkelhullet PDF
Profilprogram Nøkkelhullet PDF

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev