Regelverksprosess

Endring av Nøkkelhullsforskriften

Publisert 20.02.2020     Sist endret 22.03.2021

I denne revisjon av Nøkkelhullsforskriften har vi konsentrert oss om gruppene for ferdigretter og vegetabilske produkter.

De foreslåtte endringene medfører at flere produkter kan merkes med Nøkkelhullet samtidig som de sikrer at Nøkkelhullet støtter opp om kostrådene. Endringene medfører også at kriteriene blir noe mindre omfattende.

Bruken av symbolet Nøkkelhullet er regulert i forskrift om frivilling merking av næringsmidler med Nøkkelhullet. Den forrige endringen trådte i kraft i 2015. Høringen gjennomføres også i Sverige, Danmark og Island.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Oppdatering 27. februar: Vi har nå rettet opp en feil i kriteriene for gruppe 30 i endringsforskriften. Vennligst se korrigert forskrift under saksdokumentasjon.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Hørfingsfrist: 13.04.2020
Se innspillene (9)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (9)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Forbrukerrådet 15.04.2020
Norsk Forening for Ernæringsvitenskap 14.04.2020
NorgesGruppen 08.04.2020
NHO Mat og Drikke 08.04.2020
Nortura SA 08.04.2020
Fjordland AS 07.04.2020
Animalia AS, KLF, MatPrat 07.04.2020
Sjømat Norge 27.03.2020
Nomad Foods Europe Limited / Findus Norge AS 25.03.2020

Se innspillene (9)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (9)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Forbrukerrådet 15.04.2020
Norsk Forening for Ernæringsvitenskap 14.04.2020
NorgesGruppen 08.04.2020
NHO Mat og Drikke 08.04.2020
Nortura SA 08.04.2020
Fjordland AS 07.04.2020
Animalia AS, KLF, MatPrat 07.04.2020
Sjømat Norge 27.03.2020
Nomad Foods Europe Limited / Findus Norge AS 25.03.2020

Forskriftsutkast er oversendt til HOD for fastsettelse

Forskriftsutkastet har gjennomgått en siste nordisk sjekk, og er sendt til HOD for fastsettelse.
 

Til orientering ligger sammenstillingen og vurderingen av høringsinnspillene.

 

 17.02.2021
Se innspillene (9)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (9)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Forbrukerrådet 15.04.2020
Norsk Forening for Ernæringsvitenskap 14.04.2020
NorgesGruppen 08.04.2020
NHO Mat og Drikke 08.04.2020
Nortura SA 08.04.2020
Fjordland AS 07.04.2020
Animalia AS, KLF, MatPrat 07.04.2020
Sjømat Norge 27.03.2020
Nomad Foods Europe Limited / Findus Norge AS 25.03.2020

Forskriftendringen er nå publisert og trer i kraft 1. mars 2021

Endret forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet.

Vil du bare se endringene i forskriften, se her.

Mattilsynet vil i nær framtid publisere en revidert veileder til forskriften.

 01.03.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Nina Lødrup, seniorrådgiver Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon merking og kvalitet tlf. 22 77 87 51