Tilsynsrapport

Stort sett riktig bruk av Nøkkelhullet

Publisert 08.03.2010     Sist endret 22.10.2012

Hele 32 av 35 undersøkte produkter tilfredsstilte kriteriene for Nøkkelhullet. Det viser kontroll fra Mattilsynet. Kontrollen avdekket imidlertid en del mangler. Flere virksomheter må sette seg bedre inn i regelverket og etablere rutiner for å sikre at nøkkelhullsmerkingen blir korrekt, påpeker Mattilsynet.

Mattilsynet utførte høsten 2009 følgende tilsyn knyttet til Nøkkelhullet:

  • revisjon i 19 produksjons-/importvirksomheter
  • inspeksjon i syv dagligvareforretninger
  • 35 produktvurderinger basert på merking og oppskrift/ingredienser
  • 29 produktanalyser ved laboratorium

- Bare 3 av de 35 undersøkte produktene tilfredsstilte ikke kriteriene for merking med Nøkkelhullet. Vi er glad for at de ikke var flere. Ett av disse produktene fjerner nå merket, mens oppskriften til de to andre vil bli endret i samsvar med forskriften, forklarer Aina Svenneby, som har ledet Mattilsynets første kontroll med nøkkelhullsmerket.

Hun legger til at virksomhetene stort sett er svært positive til å gjøre de endringer tilsynet har avdekket behov for.

- Virksomhetene ønsker gjerne å bruke merket på sine produkter, men vi ser at bransjen trenger mer kunnskap om regelverket knyttet til Nøkkelhullet, sier Svenneby.

Må sette seg bedre inn i regelverket

Bare ni av de 19 undersøkte virksomhetene hadde god oversikt over regelverket som regulerer bruken av Nøkkelhullet. De øvrige hadde i varierende grad mangelfull kjennskap til for eksempel kriteriene og varegruppene i nøkkelhullforskriften. 12 av de 19 undersøkte virksomhetene manglet skriftlig dokumentasjon på grunnlaget for at man hadde konkludert med at produktet kunne nøkkelhullmerkes.

- Fra myndighetenes side er det svært viktig at forbruker kan stole på nøkkelhullsmerket. Bruk av merket er basert på frivillighet fra virksomhetenes side, men når de først tar det i bruk, skal regelverket følges slik at forbrukerne ikke villedes. Det er derfor viktig at virksomhetene har dokumentasjon og gode rutiner for hvordan de sikrer at produktene som merkes med Nøkkelhullet er i samsvar med regelverket. Vi forventer også at de har en rutine for hvordan dette følges opp ved blant annet ved endringer av oppskrifter og bytte av råvareleverandører, sier Svenneby.

Fordi kontrollen viser at bransjen trenger å sette seg bedre inn i regelverket, ble det 5. mars arrangert et møte mellom representanter for virksomhetene, Mattilsynet og Helsedirektoratet. Bransjen fikk i møtet anledning til å komme med innspill om hva som skal til for å heve kunnskapsnivået.

Ufullstendig næringsdeklarasjon

Det ble avdekket mangler ved merkingen på produkter hos ni av de undersøkte virksomhetene.

Syv av produktene var merket med kort næringsdeklarasjon (kun energi, protein, karbohydrater og fett) til tross for at kriteriene for matvaregruppen krever bruk av deklarasjon som også inkluderer sukkerarter, mettede fettsyrer, kostfiber og natrium.

Om Nøkkelhullet

Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark har valgt Nøkkelhullet som symbol på sunnere matvarer.

Målsettingen med nøkkelhullmerket er å

  • gjøre det enkelt for forbrukerne å velge sunnere matvarer med mindre fett, salt, sukker og mer kostfiber
  • stimulere til utvikling av sunnere produkter
  • bidra til å utjevne sosiale ulikheter i kostholdet

Kriteriene for hvilke matvarer som kan få Nøkkelhullet er fastsatt av norske, svenske og danske mat- og helsemyndigheter i fellesskap. En felles nordisk merkeordning er en fordel for både forbrukere, industri og handel, spesielt med tanke på at mange virksomheter ser på Norden som et marked. Det er frivillig å bruke Nøkkelhullet, og det er virksomhetenes ansvar å følge reglene myndighetene har vedtatt.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Aina Svenneby, rådgiver ved Mattilsynets regionkontor for Oslo, Akershus og Østfold, tlf. 64 94 43 79


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Aina Svenneby, rådgiver ved Mattilsynets regionkontor for Oslo, Akershus og Østfold, tlf. 64 94 43 79