Økologisk mat


Publisert 27.11.2012 | Sist endret 20.10.2016
Virksomheter som omsetter økologiske produkter må tilpasse seg kommende endringer i regelverket for økologisk produksjon. Tidspunktet for når dette vil skje er usikkert, men det er viktig at virksomhetene gjør forberedelser til de nye regelverkskravene, da det ikke vil bli en overgangsperiode.
Les mer om endringene.

Økologisk mat er mat som er produsert og merkt i samsvar med regelverket for økologisk produksjon. Reglane inneber blant anna strenge krav til bruk av tilsetjingsstoff og konserveringsmiddel. Økologiske produkt er dessutan framstilte utan kunstige aroma- og fargestoff. Under framstillinga av råvarene er det også strenge krav til bruk av gjødselvarer og plantevernmiddel. Det er ikkje tillate å bruke genmodifiserte produkt.

Mattilsynet er ansvarleg for utvikling og forvaltning av økologiregelverket. Debio er ansvarleg for å føre tilsyn med verksemder som produserer og vidareforedlar økologisk mat.

Mer om økologisk mat

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret

Risikovurderinger

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev