Økologisk landbruk

Publisert 03.12.2012     Sist endret 06.11.2019

Økologisk landbruk er en egen driftsform eller produksjonsmetode som det er fastsatt detaljerte minstekrav til i regelverket. Det er blant annet satt klare begrensninger for bruken av gjødsel, fôr og plantevernmidler. Det er også forbud mot bruk av genmodifiserte organismer (GMO) og produkter avledet fra slike organismer.

Husdyrhold utgjør en integrert del av virksomheten på mange gårdsbruk med økologisk landbruksproduksjon. Husdyrgjødsla skal bidra til at det skapes likevekt i produksjonssystemet gjennom å dekke plantenes behov for næringsstoffer og øke mengden av organisk materiale i jorda.

Et viktig mål og prinsipp for økologisk produksjon er å etablere en bærekraftig forvaltning av landbruket med høy standard for dyrevelferd.

Veileder økologisk landbruk inneholder utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon.

Høring

Endringer i regler for økologisk produksjon

Send oss innspill innen: 04.04.2020

Høring

Nytt økologiregelverk fra 1. januar 2021

Send oss innspill innen: 06.04.2020

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret

Import og eksport

Se import av økologiske varer.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Økologisk Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer