Forskrifter

Publisert 03.12.2012     Sist endret 18.07.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften) 18.03.2017 355

Regelverk og veiledning