Delegeringer


Publisert 03.12.2012 | Sist endret 13.09.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Delegering av myndighet fra Mattilsynet til Debio etter økologiforskriften 18.03.2017 356

Regelverk og veiledning