Delegeringer

Publisert 03.12.2012     Sist endret 13.09.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Delegering av myndighet fra Mattilsynet til Debio etter økologiforskriften 18.03.2017 356