Økologisk mat

Publisert 15.02.2021     Sist endret 15.02.2021

Økologisk mat er mat som er produsert og merkt i samsvar med regelverket for økologisk produksjon.

Reglane inneber blant anna strenge krav til bruk av tilsetjingsstoff og konserveringsmiddel. Økologiske produkt er dessutan framstilte utan kunstige aroma- og fargestoff. Under framstillinga av råvarene er det også strenge krav til bruk av gjødselvarer og plantevernmiddel. Det er ikkje tillate å bruke genmodifiserte produkt.

Mattilsynet er ansvarleg for utvikling og forvaltning av økologiregelverket. Debio er ansvarleg for å føre tilsyn med verksemder som produserer og vidareforedlar økologisk mat.

Høring

Nye regler for produksjon og unntak i økologisk produksjon

Send oss innspill innen: 20.08.2021

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Import og eksport

Se import av økologiske varer.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Økologisk mat Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer