Forskrifter

Publisert 15.02.2021     Sist endret 15.02.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) 28.11.2014 1497

Regelverk og veiledning