Spørsmål og svar

Kor mykje kan eg slakte og komme inn under reglane for liten produksjon?

Publisert 14.03.2014     Sist endret 14.03.2014

Eit slakteri med liten produksjon kan i følgje regelverket slakte inntil:

  • 15 000 fjørfe pr. år 
  • Inntil 20 husdyreiningar (HE) pr. veke
1 vakse storfe1,0 HE
Anna storfe0,5 HE
Svin med levande vekt over 100 kg 0,2 HE 
Svin 0,15 HE 
Sau, geit 0,1 HE 
Lam, kje, smågris med levande vekt under 15 kg 0,05 HE 
Hjort, rein 0,05 HE 

Animaliekontrollforskrifta kap. 11

Fant du det du lette etter?