Lokalmat – bruk av Mattilsynet si skjemateneste

Publisert 04.03.2014     Sist endret 28.02.2022
Sylta grønnsaker.
Sylta grønnsaker.  Foto: Mattilsynet

Lokalmat

Denne informasjonen må du lese i samanheng med andre faktasider om lokalmat.

Skal du registrere, melde om endring eller søke om godkjenning av verksemda di har Mattilsynet eit elektronisk system for dette. Du startar ved å velje knappen for "Skjema" på forsida til mattilsynets.no.

Har du eiga vasskjelde og bruker mindre enn 10 m3 pr. døgn kan du bruke eit forenkla skjema, som du finn på mattilsynet.no. Slik registrerer du små vannforsyningssystem

Alle som har verksemd i matkjeda frå jord/fjord til bord skal vere i Mattilsynet sitt register. Du har sjølv ansvaret for å melde inn verksemda før du startar opp. Sjølv om du søkjer produksjonstilskot må du melde inn verksemda. Det er ikkje automatisk registrering slik det var tidlegare.

Ein fordel for deg ved bruk av skjematenesta er at du kan sjå kva vi har registrert på di verksemd. Du kan og sjå kva saker du har sendt inn og kva status dette har hos oss.

Nokre hovudpunkt for skjematenesta:

  • Du bruker "ID-porten" for å logge deg inn
  • Du må velje at du skal rapportere for bedriftsorganisasjons-nummeret ditt. Dette er vanlegvis ikkje det same som føretaksorganisasjons-nummeret. (Les rettleiingsteksten inne i skjematenesta)

Det kan vere vanskeleg å vite kva for skjema og kva val ein skal gjera ulike stader. Vi set difor opp nokre eksempel på riktige kombinasjonar. Du skal sende inn eitt skjema for kvar aktivitet:

  • Viss du baker brød og sel dette frå eigen butikk skal du sende skjema "Ny næringsmiddelvirksomhet" to gonger. Eitt skjema for bakeriverksemda (Produksjon av baker og konditorvarer) og eitt skjema for butikkverksemda (Detaljomsetning og servering).  
  • Viss du fiskar og sel fisken vidare skal du sende inn skjemaet "Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer…." og "Ny næringsmiddelvirksomhet".

Etter at du har valt type aktivitet skal du velje produksjonsform. Det kan vere at du skal velje fleire produksjonsformer for same aktivitet.

Skal du drive ei mindre verksemd med animalske varer, og du vel å registrere verksemda i staden for å søkje godkjenning, skal du berre velje produksjonsforma som heiter "lokal og marginal omsetning". For type produkt er det då eigne avkryssingsboksar.

Eksempel på val i skjematenesta:
Du gjerSkjemaType aktivitet Produksjonsform 
Produserer produkt av innlandsfisk Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialer Mottak, slakting og produksjon av fiskerivarer og muslinger m.m. Produksjon av fiskerivarer og muslinger m.m. - lokal og marginal omsetning (registreringspliktig). Foredling – fiskerivarer (godkjenningspliktig).
Produksjon av spiseferdige næringsmidler.
Fiskar Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.m. Fiske Fiske 
Produserer mjølkeproduktNy matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerProduksjon av meieriprodukter Produksjon av melkeprodukt – lokal omsetning (registreringspliktig) - eller Velg type produkt (godkjenningspliktig).
Produksjon av spiseferdige næringsmidler.
Produserer kjøttproduktNy matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerProduksjon av kjøtt og kjøttprodukter Produksjon av kjøtt og kjøttprodukter – lokal og marginal omsetning (registreringspliktig) - eller Velg type produksjon (godkjenningspliktig).
Produksjon av spiseferdige næringsmidler.
Bakar brød/flatbrødNy matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerProduksjon av baker- og konditorvarer Produksjon av ferske bakervarer / Produksjon av tørre bakervarer 
Sel vilt, fersk fisk, honning, egg. Serverer eller sel mat.Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerDetaljomsetning og servering av mat og drikke Omsetning av animalsk råvare direkte fra produsent (vilt, fisk, honning, egg). Gårdsutsalg, Restaurant og kafé, og fleire. Du skal legge til alle aktuelle produksjonsformer 
Serverer eller sel mat på bondens torg, marknader, festival, fruktbod langs vegen mv.  Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerDetaljomsetning og servering av mat og drikke Kortvarig salg av mat. Mobilt salg av matvarer. Mobilt salg av fiskerivarer.
Dyrkar grønsaker, frukt, bær mv., inkludert sortere, vaske, trimme og pakkeKontakt ditt lokale mattilsyn for registreringPrimærproduksjon, planter, mat og fôrFrukt og bær, Grønnsaker, Potet
Bearbeider vegetabil – skrelle, dele, foredle, pakke med pakkegass, pakke på fellespakkeriNy matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerMottak og produksjon av vegetabilerFleire val – legg til alle aktuelle produksjonsformer
Sankar ville vekster, t.d. urter, sopp og bær Kontakt ditt lokale mattilsyn for registrering Sanking  
Har eiga vasskjelde og bruker over 10 m3/døgn Registrere vannforsyningssystem   
Har eiga vasskjelde og bruker under 10 m3/døgnRegistrere små vannforsyningssystem  

 

Se også:

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner