Bakevarer, sjokolade og snacks

Publisert 02.12.2019     Sist endret 15.03.2022

Alle virksomheter som produserer eller selger matvarer skal registrere seg hos Mattilsynet. Det gjelder også for de som produserer eller omsetter bakevarer, sjokolade og snacks.

Virksomhetene har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Det innebærer god opplæring av de ansatte. Uansett størrelse på virksomheten må de ansatte ha god basiskunnskap om regelverket. Det omfatter blant annet temperaturkrav og rengjøring av lokaler og utstyr, rutiner for oppbevaring, håndtering og omsetning av mat, og personlig hygiene.

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomheter produserer, bearbeider og selger mat og drikke som er helsemessig trygg og i samsvar med hygieneregelverket.

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF