Småskala gårdsutsalg og serveringsvirksomheter må følge opp egne vannkilder

Publisert 24.01.2012     Sist endret 14.01.2013

Mattilsynet har i 2011 gjennomført et prosjekt og vært på tilsyn i 291 småskalavirksomheter. Nær halvparten av disse har private vannkilder. Resultatet viser at virksomhetene har gode rutiner for hygiene og håndtering av mat, men mangelfull oppfølging av vannkilden. Virksomhetens kontroll med disse må bli bedre for å sikre helsemessig trygg vannkvalitet.

 Virksomhetene det er ført tilsyn med har tilknytning til gård, hvor gårdens egne produkter samt produkter fra andre produsenter serveres og omsettes. Virksomheter som produserer og omsetter egg, honning, syltetøy, saft, urter og produkter av urter har blitt prioritert. Det er ført tilsyn med serveringssteder i tilknytning til gårdsdrift/seterdrift.

Status i bransjen

Resultatene viser få regelverksbrudd i forhold til mottakskontroll, personlig hygiene, temperaturstyring, innpakking, lagring og håndtering av næringsmidler. “Men det er likevel funnet regelverksbrudd i 56 prosent av virksomhetene”, sier leder for arbeidet Anita Urheim. Bruddene er av forskjellig alvorlighetsgrad i forhold til målet om trygg mat. Det er flest brudd innenfor fungerende internkontroll og oppfølging av egen vannforsyning. “God kontroll med vannet er helt nødvendig når man skal lage trygg mat”, sier Anita Urheim.

Av 291 virksomheter er det 136 steder som har egen vannforsyning, det vil si 47 prosent av alle kontrollerte virksomheter. Hos disse ble det, i tillegg til øvrige kontrollpunkter, kontrollert hvordan de sikrer helsemessig trygg vannkvalitet.

Resultater gir grunnlag for å konkludere med at det ikke er tilstrekkelig kompetanse innenfor områdene fungerende internkontroll, inkludert fareanalyse, og oppfølging av egen vannforsyning. Dette er utfordringer som næringen må ha fokus på og forbedre.

Hva ble kontrollert

Fokus ved tilsynet var kompetanse og styring med farer. Kompetansen ble vurdert ut fra et helhetsinntrykk av tilsynet, hvor en oppsummering av alle kontrollpunkter ble lagt til grunn. Det var totalt 15 kontrollpunkter, 5 av disse gjaldt vannkilden. “Å ha kontroll med egen vannkilde vil blant annet si å ha gjennomført prøvetaking, trygging av vannkilden slik at den ikke forurenses og om nødvendig behandling av vannet med f. eks. UV eller klor slik at vannet som kommer i spingen er rent”, sier Anita Urheim.

Det er ført tilsyn over hele landet, med overvekt i Trøndelag, Møre og Romsdal. Det er også denne regionen som har flest aktuelle virksomheter.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Anita I. Urheim, regionkontoret Buskerud, Vestfold, Telemark, tlf. 32 86 79 13 eller mobil 974 98 735.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Anita I. Urheim, regionkontoret Buskerud, Vestfold, Telemark, tlf. 32 86 79 13 eller mobil 974 98 735.