Egg og eggprodukter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 01.12.2021

Egg skal være produsert, merket og solgt i samsvar med regelverket i alle ledd, fra egget kommer ut av høna til forbrukeren kjøper produktet. Da må du blant annet ha:

  • Rutiner for riktig håndtering av eggene
  • Vann med rett kvalitet.
  • God og grunnleggende hygienisk kompetanse.
  • Riktige lokaler og utstyr tilpasset aktiviteten du gjennomfører.
  • Kunnskap om farer ved håndtering av egg slik at du styrer disse.
  • Oppfyllt salmonellagarantien.
  • Et riktig prøvetakingsregime om du produserer eggprodukter.

Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Veileder: Merking av egg PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

12.1.171 Rekvisisjon av attest for eksport av eggprodukterPDF
Preeksportsertifikat for egg og eggprodukterPDF

Beredskap

Dersom det er grunn til å tro at et produkt ikke er i samsvar med kravene til næringsmiddeltrygghet, skal det kalles tilbake fra markedet. Dersom produktet har nådd forbrukeren skal det opplyses om årsaken til at det kalles tilbake. Tilbakekalling av produkter fra markedet gjøres ved at virksomhetene sender informasjon om produktet til Mattilsynets lokale avdeling. Informasjonen skal være standardisert. Mattilsynet har laget et skjema som virksomhetene kan bruke.

Informasjonen skal legges på matportalen.no (matlovforordningen art. 19).

Les mer om farer forbundet med næringsmidler:

Godkjente produkter og virksomheter

Import og eksport

Eksport av egg og eggprodukter 

Gebyrer

Stortinget har vedtatt at en andel av Mattilsynets utgifter skal finansieres av gebyrer og avgifter. Eksempel på slike avgifter som angår virksomheter som produserer melk og melkeprodukt er godkjenning av virksomhet og ved utstedelse av attester og erklæringer i forbindelse med eksport.

Les mer i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.