Egg og eggprodukter

Publisert 11.02.2016     Sist endret 01.11.2018

Egg skal være produsert, merket og solgt i samsvar med regelverket i alle ledd, fra egget kommer ut av høna til forbrukeren kjøper produktet. Da må du blant annet ha:

  • Rutiner for riktig håndtering av eggene
  • Vann med rett kvalitet.
  • God og grunnleggende hygienisk kompetanse.
  • Riktige lokaler og utstyr tilpasset aktiviteten du gjennomfører.
  • Kunnskap om farer ved håndtering av egg slik at du styrer disse.
  • Oppfyllt salmonellagarantien.
  • Et riktig prøvetakingsregime om du produserer eggprodukter.

Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.

Høring

Høring: Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Send oss innspill innen: 15.11.2019

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

12.1.171 Rekvisisjon, egg og eggprodukterPDF
Preeksportsertifikat for egg og eggprodukterPDF

Beredskap

Dersom det er grunn til å tro at et produkt ikke er i samsvar med kravene til næringsmiddeltrygghet, skal det kalles tilbake fra markedet. Dersom produktet har nådd forbrukeren skal det opplyses om årsaken til at det kalles tilbake. Tilbakekalling av produkter fra markedet gjøres ved at virksomhetene sender informasjon om produktet til Mattilsynets lokale avdeling. Informasjonen skal være standardisert. Mattilsynet har laget et skjema som virksomhetene kan bruke.

Informasjonen skal legges på matportalen.no (matlovforordningen art. 19).

Les mer om farer forbundet med næringsmidler:

Godkjente produkter og virksomheter

Import og eksport

Eksport

Mattilsynet utsteder attester for eggprodukter som produseres i Norge, og som skal eksporteres til land utenfor EU. Omforente attester åpner grensene og legger til rette for stabil markedsadgang for norske eggprodukter. Norge etterlever samme hygieneregelverk som EU, og det er fri handel mellom Norge og EU. Det er derfor ikke nødvendig for Mattilsynet å utstede sertifikater på melk og melkeprodukter som skal selges i EU. Unntak er dersom de skal videresendes til tredjeland via et EU-land. Se utviklede eksportattester for egg.

Les mer om eksport av melkeprodukter fra Norge.

Import

Informasjon kommer...

Gebyrer

Stortinget har vedtatt at en andel av Mattilsynets utgifter skal finansieres av gebyrer og avgifter. Eksempel på slike avgifter som angår virksomheter som produserer melk og melkeprodukt er godkjenning av virksomhet og ved utstedelse av attester og erklæringer i forbindelse med eksport.

Les mer i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.