Veiledere

Publisert 11.02.2016     Sist endret 01.11.2018

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veiledning til drikkevannsforskriften 01.01.2017 Veiledningsartikkel
Veileder til animaliehygieneforordningen, forordning EF nr. 853/2004 (engelsk) (EU) 23.01.2013 PDF
Veileder til næringsmiddelhygieneforordningen, forordning EF nr. 852/2004 juni 2012 - engelsk (EU) 23.01.2013 PDF
Veiledning om gjennomføring av HACCP-prinsippene i visse næringsmiddelforetak (EU - norsk) 21.01.2013 PDF

Regelverk og veiledning