Godkjenning eller registrering av eggpakkerier og eggproduktvirksomheter

Publisert 11.02.2016     Sist endret 12.05.2021

Egg er en animalsk vare, og eggpakkerier og eggproduktvirksomheter er dermed godkjenningspliktige. Mindre eggpakkerier kan få unntak fra regelen om godkjenning, og skal da kun registreres. Vilkårene for at mindre eggpakkerier kan velge ikke å søke om godkjenning, er dersom de selger egg direkte til sluttforbruker og ikke mer enn 600 kg (dette tilsvarer ca. 9600 egg) pr. uke til andre detaljister i nærområdet.

Produksjon og oppsamling av egg hos produsenten (ikke pakking) betraktes som primærproduksjon, og disse kommer ikke inn under virksomhetstype eggpakkeri. Eggprodusenter kan selge små mengder egg som løsvektvare og direkte til forbruker fra gård, fra lokale markeder og fra lokale butikker. Det er krav til registrering hos Mattilsynet om slik omsetning.

Registrering og godkjenning av næringsmiddelvirksomheter.

Registrering og godkjenning av lokalmat.

Les mer:

Matportalen: Hva er forskjellen på egg pakket i kartong eller uinnpakket på brett eller i kurv? 

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer