Faktaartikkel

Salmonellagarantien for norske egg

Publisert 05.02.2016     Sist endret 22.02.2016
Egg i kurv
Foto: Mattilsynet

Norske egg har sammen med Sverige og Finland en unik kvalitet i verdenssammenheng. Bakgrunnen er vår salmonellastatus. Også Danmark har jobbet målrettet for å få tryggere egg med hensyn på Salmonella.

Egg produsert av bønder i Norden forårsaker svært sjelden sykdom, mens egg er i verden forøvrig et av de næringsmidlene som er størst kilde til sykdomsutbrudd. Norge har en svært grundig kontroll med norske eggprodusenter som pakker egg eller leverer til eggprodusenter. Det vises til Zoonoserapporten fra 2014 der det står at "Det norske Overvåkings- og kontrollprogrammet for Salmonella har dokumentert at Salmonella sjelden påvises i norskprodusert kjøtt og aldri i norskproduserte egg."

Upakkede norske egg trenger ikke komme fra en besetning som er underlagt salmonellakontroll. Salmonellastatusen til disse eggene er derfor usikker, dersom de ikke også leverer egg til eggpakkeri. Slike egg selges uinnpakket på brett eller fra en kurv direkte fra gård, butikk eller marked.

Les mer:

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer