Tilsynsrapport

Tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier i 2015

Publisert 23.02.2016     Sist endret 23.02.2016

Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten.

Tilsynet som er utført viste likevel at små og mellomstore eggpakkerier har et forbedringspotensial når det gjelder rutiner og systemer som sikrer at kravene om hygiene, kvalitet og merking i regelverket blir oppfylt.

En politisk satsning på lokalmat har medført større utvalg i butikkene og en vekst i salg av egg fra mindre lokale virksomheter, og det har gitt forbrukeren et større utvalg.

– Riktig håndtering av egg er en forutsetning for helsemessig trygge egg som har rett kvalitet og er redelig omsatt, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed.

Av 32 eggpakkerier som det ble ført tilsyn med, ble det funnet avvik hos 22 virksomheter. Det ble ikke gjort funn av egg som omsettes med usikker mattrygghet. Eggpakkerier med avvik må allikevel gå gjennom og forbedre rutiner slik at de får et system som sikrer at krav som hygiene, kvalitet og merking blir oppfylt. For å øke kunnskapen om riktig håndtering av egg har Mattilsynet utarbeidet veiledningsmateriell for bransjen. Det er også laget forbrukerinformasjon om egg.

Mattilsynets gjennomførte en nasjonal tilsynskampanje med store eggpakkeri i 2009 Resultatene den gang viste at disse virksomhetene generelt hadde god styring med omsetning av egg.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Pressevakt i Mattilsynet tlf.: 46912910 eller kommunikasjon@mattilsynet.no


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Pressevakt i Mattilsynet tlf.: 46912910 eller kommunikasjon@mattilsynet.no