Fisk og sjømat

Publisert 02.12.2019     Sist endret 06.03.2020

Forbrukerne skal få helsemessig trygg fisk og sjømat. Den enkelte næringsutøver har ansvaret for å sikre at sjømaten som produseres er trygg og av riktig kvalitet. Mattilsynet fører tilsyn med hvordan virksomhetene følger regelverket.