Fisk og sjømat

Publisert 05.07.2013     Sist endret 05.07.2013

Mattilsynet har som mål å sikre forbrukerne helsemessig trygg mat, herunder fisk og sjømat. Vi fører tilsyn med hvordan virksomhetene etterlever dette. Den enkelte næringsutøver skal sikre at sjømaten som produseres er trygg og av riktig kvalitet.

Fisk og sjømat som produseres i Norge eksporteres til mer enn 130 land. Det er derfor av stor betydning at tilsyn med fisk og sjømat i Norge blir akseptert og skaper tillit i andre lands myndigheter. Mattilsynet bidrar derfor til at forbrukere i både inn- og utland sikres trygge sjømatprodukter.

Målet med tilsynet er å undersøke at fiskeren, oppdretteren og produksjonsvirksomhetene selv sikrer at de produserer trygge produkter, og at produktet omsettes på en trygg måte. Et annet mål er at forbrukeren skal få tilstrekkelig informasjon om produktet, og at produktene markedsføres på en redelig måte. Mattilsynet fører også tilsyn med at virksomheten har gode sporingssystemer, og at virksomhetene vet hva de skal gjøre dersom de har grunn til å tro at produktet de har produsert er utrygt. Vi har også tilsyn med at transportører av disse produktene følger gjeldende regelverk.

Fisk og sjømat er et vidt begrep som berører både villfanget fisk, oppdrettet fisk, skjell og sjøpattedyr. Både fiskere, oppdrettere, produksjonsvirksomheter og detaljister (som f.eks. fiskebiler, fiskebutikker, ferskvaredisker) er i tillegg til generelle hygienebestemmelser omfattet av særskilte krav for fisk og fiskevarer. For detaljistene er disse kravene avgrenset til kun enkelte bestemmelser.

Liste over godkjente virksomheter som håndterer fisk og fiskevarer

Slakting av fisk