Godkjenning og meldeplikt for fartøy som driver fiske og fangst

Publisert 17.01.2013     Sist endret 12.08.2016

Fartøy som driver fiske og fangst uten annen produksjon om bord, skal etter regelverket registreres hos Mattilsynet slik som alle andre primærprodusenter.

Fiskeridirektoratet har i dag et register over fiskefartøy (fartøyregisteret) som Mattilsynet og andre har tilgang til. Fartøy som ikke driver produksjon om bord trenger derfor allikevel ikke aktivt melde seg til Mattilsynet. Mattilsynet bruker informasjonen som foreligger i de allerede eksisterende registrene ved vårt tilsyn.

Fartøy som har produksjon om bord er godkjenningspliktige, f.eks. fabrikkskip (inkl. fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr om bord) og frysefartøy.

Fartøy som har RSW/CSW-tanker om bord skal uavhengig av dette registrere seg på Mattilsynets skjematjenester.

Fiskefartøy som leverer råvarer direkte til sluttforbruker eller til lokal detaljist skal på forhånd melde fra om denne aktiviteten til Mattilsynet.

Øvrige primærprodusenter har plikt til å melde sin aktivitet til Mattilsynet.

De som driver fiske og fangst skal oppfylle både generelle krav til primærprodusenter i næringsmiddelhygieneforskriften og særskilte krav til fiskefartøy i animaliehygieneforskriften.

Fant du det du lette etter?