Mottak og tilvirking av fisk og sjømat


Publisert 26.11.2012 | Sist endret 04.04.2017

Mattilsynet fører tilsyn med at fisk og sjømat produseres og omsettes i samsvar med regelverket. Vårt mål er også at forbrukeren skal få tilstrekkelig informasjon om produktet, og at produktene markedsføres på en redelig måte. Mattilsynet fører tilsyn med at disse fartøyene har gode sporingssystemer og at de vet hva som skal gjøre dersom de har grunn til å tro at produktet de har produsert er utrygt.

Ved produksjon av mat må ulike farer i produksjonen vurderes. Virksomhetene skal etablere et internkontrollsystem og også bruke HACCP som verktøy for å vurdere farer. I sjømatproduksjon er det bl.a. viktig å ta hensyn til aktuelle smittestoffer og uønskede stoffer i mat.

Virksomheter som mottar og/eller tilvirker fisk og sjømat skal være godkjent av Mattilsynet før de starter sin aktivitet. Søknad om godkjenning skjer via Mattilsynets skjematjenester. Skjema i Altinn Virksomhetene tildeles ulike produksjonsformer alt etter hvilke aktiviteter de driver med. Søknad til Mattilsynet om godkjenning er gebyrpliktig.

All fersk fisk som selges til norske forbrukere skal merkes med fangst- og slaktedato. Det er også krav om merking av fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet/villfanget) og fangstområde eller opprinnelse for de fleste fiskeprodukter. Mattilsynet har i en egen veileder gitt informasjon om hvordan disse bestemmelsene skal forstås.

Mer om mottak og tilvirking av fisk og sjømat

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev