Mottak og tilvirking av fisk og sjømat

Publisert 26.11.2012     Sist endret 24.02.2021

Korona - Næringsmiddelvirksomheter

Mattilsynet fører tilsyn med at fisk og sjømat produseres og omsettes i samsvar med regelverket. Vårt mål er også at forbrukeren skal få tilstrekkelig informasjon om produktet, og at produktene markedsføres på en redelig måte. Mattilsynet fører tilsyn med at disse fartøyene har gode sporingssystemer og at de vet hva som skal gjøre dersom de har grunn til å tro at produktet de har produsert er utrygt.

Ved produksjon av mat må ulike farer i produksjonen vurderes. Virksomhetene skal etablere et internkontrollsystem og også bruke HACCP som verktøy for å vurdere farer. I sjømatproduksjon er det bl.a. viktig å ta hensyn til aktuelle smittestoffer og uønskede stoffer i mat.

Virksomheter som mottar og/eller tilvirker fisk og sjømat skal være godkjent av Mattilsynet før de starter sin aktivitet. Søknad om godkjenning skjer via Mattilsynets skjematjenester. Skjema i Altinn Virksomhetene tildeles ulike produksjonsformer alt etter hvilke aktiviteter de driver med. Søknad til Mattilsynet om godkjenning er gebyrpliktig.

All fersk fisk som selges til norske forbrukere skal merkes med fangst- og slaktedato. Det er også krav om merking av fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet/villfanget) og fangstområde eller opprinnelse for de fleste fiskeprodukter. Mattilsynet har i en egen veileder gitt informasjon om hvordan disse bestemmelsene skal forstås.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn