Mottak og tilvirking av fisk og sjømat

Publisert 26.11.2012     Sist endret 01.03.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Informasjonen på denne siden gjelder for virksomheter som mottar og tilvirker fisk og sjømat.

 

Du må være godkjent av Mattilsynet

Virksomheter som håndterer fisk og sjømat skal være godkjent av Mattilsynet før de starter opp.

Søknad om godkjenning sendes via Mattilsynets skjematjenester i Altinn.

Driftsansvarlige skal i skjematjenesten angi ulike produksjonsformer alt etter hvilke aktiviteter de driver med. 

Søknad til Mattilsynet om godkjenning er

Du må ha et internkontrollsystem

Mattilsynet gir godkjenning når virksomheten viser at den oppfyller krav til hygienisk produksjon i næringsmiddelregelverket.

Det betyr blant annet at virksomheten skal etablere et internkontrollsystem og bruke HACCP som verktøy for å ha styring med farer knyttet til deres produkter.

Aktuelle lenker:

Høring

Endring av forskrift om offentlig kontroll – animalsk produksjon

Send oss innspill innen: 28.10.2022

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerAltinn

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Overvakingsprogram 2021: Listeria i lakseslakteri og på laksefisk