Mottak og tilvirking av fisk og sjømat

Publisert 26.11.2012     Sist endret 30.11.2021

Korona - Næringsmiddelvirksomheter

Informasjonen på denne siden gjelder for virksomheter som mottar og tilvirker fisk og sjømat.

 

Du må være godkjent av Mattilsynet

Virksomheter som håndterer fisk og sjømat skal være godkjent av Mattilsynet før de starter opp.

Søknad om godkjenning sendes via Mattilsynets skjematjenester i Altinn.

Driftsansvarlige skal i skjematjenesten angi ulike produksjonsformer alt etter hvilke aktiviteter de driver med. 

Søknad til Mattilsynet om godkjenning er gebyrpliktig.

Du må ha et internkontrollsystem

Mattilsynet gir godkjenning når virksomheten viser at den oppfyller krav til hygienisk produksjon i næringsmiddelregelverket.

Det betyr blant annet at virksomheten skal etablere et internkontrollsystem og bruke HACCP som verktøy for å ha styring med farer knyttet til deres produkter.

Aktuelle lenker:

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Overvakingsprogram 2021: Listeria i lakseslakteri og på laksefisk