Hygienen i hvitfisknæringen må bedres

Publisert 23.10.2013     Sist endret 27.05.2022

Hygienen i norsk hvitfisknæring er ikke god og må forbedres betraktelig. Det er konklusjonen etter Mattilsynets tilsynsprosjekt rettet mot hvitfisknæringen.

Mattilsynet har i år gjennomført et tilsynsprosjekt rettet mot hygienen i hvitfisknæringen. 232 av 279 hvitfiskvirksomheter ble undersøkt. Prosjektet omfattet mottaks- og produksjonsvirksomheter for hvitfisk, fiskemottak og produsenter av filet, saltfisk, klippfisk og tørrfisk.

- Bakgrunnen for prosjektet var egne erfaringer fra tilsyn og at en ESA-inspeksjon viste at de hygieniske forholdene i hvitfisksektoren ikke var bra, forteller Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet.

Nedslående resultat

- Resultatet er nedslående. I prosjektet har vi avdekket for mange tilfeller av dårlig orden, renhold og manglende internkontroll. Kort sagt er det for mange hvitfiskprodusenter som svikter på elementære hygienekrav som stilles enhver matprodusent, sier Landsverk.

Mattilsynet gav 209 reaksjoner totalt i forbindelse med prosjektet.

- Det vil si at ni av ti fikk reaksjon. Hos nesten halvparten fant vi fem eller flere avvik. Selv om ikke alle avvik er like alvorlige er dette for mange, sier Landsverk.

31 av avvikene var av så alvorlig karakter at Mattilsynet måtte fatte hastevedtak. 18 ble stengt helt eller delvis og måtte vaske ned før de fikk åpne igjen. Fire fikk omsetningsforbud mens to måtte destruere varer.

Mattilsynet har gjennom tilsynsprosjektet kartlagt tilstanden i næringen.

- Vi har fulgt opp og følger opp alle mangler vi har funnet. Fremover skal vi gå enda mer på tilsyn, spesielt i sesongen. Dessuten vil vi ta flere prøver av vann, fiskevarer og i produksjonslokalene. Hovedansvaret for å bedre forholdene ligger likevel ene og alene hos hvitfiskprodusentene. Vi forventer at de tar tak i dette og viser det i form av bedre hygiene, sier tilsynsdirektøren.

Aksepterer ikke slike forhold

Mattilsynet vurderte fortløpende om det som ble avdekket var helsefarlig, eller kunne føre til helsefare.

- Vi kom over noen tilfeller der vi måtte gripe inn straks fordi mattryggheten var i fare. Noen ble stengt og måtte vaske ned mens andre ikke fikk omsette partier.

Fisk inneholder sjeldent bakterier som er helsefarlig for mennesker, fordi fisk er kaldblodige dyr mens vi er varmblodige. Dessuten blir hvitfisk vanligvis varmebehandlet før konsum. Det gjør at fisk gjennomgående blir ansett som trygt å spise, men alvorlig slurv med hygienen vil kunne sette dette i fare.

- Dette er derfor ingen unnskyldning for dårlig hygiene. Hvitfiskprodusenter må som alle andre matprodusenter ha god hygiene i produksjonen. God hygiene vil dessuten gi bedre kvalitet og lenger holdbarhet, sier Landsverk.

Tilsynsdirektøren krever at næringen tar tak i problemene og lover at Mattilsynet vil følge opp.

Se bilder fra tilsynskampanjen.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910