Rapport

Overvakingsprogram 2021: Listeria i lakseslakteri og på laksefisk

Publisert 30.11.2021     Sist endret 30.11.2021

Mattilsynet har tatt listeriaprøvar frå 60 slakteri som Havforskningsinstituttet har analysert. Resultata viser at Listeria er til stades i både produksjonsmiljø og på fisk i enkelte lakseslakteri.

Overvåkingsprogram er et tiltak som Mattilsynet satte i gang for å få mer kunnskap om segmentet i etterkant av et salmonellautbrudd i 2019 hvor 58 ble syke etter å ha spist eksotisk tørket fruktblanding.

Kva undersøkte vi?

Listeria i produksjonsmiljø i lakseslakteri og frå fisk som kom inn og gjekk ut frå slakteria.

358 prøvar frå 60 ulike lakseslakteri (49 verksemder og 11 båtar):

  • 108 frå produksjonsmiljøet
  • 47 frå overflata til fisk som kjem inn
  • 59 frå overflaten til fisk ved siste ledd i produksjonen
  • 144 frå råvare ved siste ledd i produksjonen
Tidsrom: 1.september 2020 – 1. september 2021
Kva leitte vi etter? Listeria monocytogenes
Kva fann vi?

Listeria monocytogenes vart påvist i 22 prøvar frå ni av 49 lakseslakteri (18 %), der 5 av dei hadde fleire positive prøvar.

Dei 22 positive prøvane inkluderte:

  • 9 prøvar frå produksjonsmiljøet
  • 4 prøvar av overflata til fisk på veg inn i slakteriet
  • 5 prøver av overflata til fisk
  • 4 produktprøvar ved siste ledd i produksjonen.

Påvising i sluttprodukt ved 6 av 49 (12 %) lakseslakteri. Produktprøvane hadde låge konsentrasjonar av L. monocytogenes (<10 CFU/g)

Ingen av slaktebåtane hadde prøvar med funn av L. monocytogenes.

Kven utførte oppdraget? Havforskningsinstituttet

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner