Regelverksprosess

Presisering av § 17 i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Publisert 31.01.2019     Sist endret 25.03.2019

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har tidligere bestilt en og Mattilsynet har levert forslag til ny forskrift 29. mai 2018.

I denne omgang blir det foreslått en presisering av fiskekvalitetsforskriften § 17 som omhandler krav til sortering, feilretting og bruk av oppdrettet fisk til ulike formål. Endringen presiserer at oppdrettet fisk med visse feil og mangler, skal sorteres innenlands.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Oppdrag mottatt fra Nærings- og fiskeridepartementet

 

 26.11.2018
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 21.03.2019
Fiskeridirektoratet 20.02.2019
Advokatfirmaet Thommessen AS 18.03.2019
Norsk Industri 14.03.2019
NNN 26.02.2019
Danish Seafood Association 24.02.2019

Høring

Høring av utkast til presisering av fiskekvalitetsforskriften § 17.

 

Høringsfrist 15.03.2019
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 21.03.2019
Fiskeridirektoratet 20.02.2019
Advokatfirmaet Thommessen AS 18.03.2019
Norsk Industri 14.03.2019
NNN 26.02.2019
Danish Seafood Association 24.02.2019

Fastsettelse

Mattilsynet har oversendt høringsinnspill til Nærings- og Fiskeridepartementet.

 21.03.2019
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 21.03.2019
Fiskeridirektoratet 20.02.2019
Advokatfirmaet Thommessen AS 18.03.2019
Norsk Industri 14.03.2019
NNN 26.02.2019
Danish Seafood Association 24.02.2019

Forventet ikrafttredelse

 

Våren 2019 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marit Fallebø, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 42
Hege Furebotn Tveit, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 79 15