Regelverksprosess

Presisering av § 17 i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Publisert 31.01.2019     Sist endret 31.01.2019

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har tidligere bestilt en revisjon av forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer og Mattilsynet har levert forslag til ny forskrift 29. mai 2018.

I denne omgang blir det foreslått en presisering av fiskekvalitetsforskriften § 17 som omhandler krav til sortering, feilretting og bruk av oppdrettet fisk til ulike formål. Endringen presiserer at oppdrettet fisk med visse feil og mangler, skal sorteres innenlands.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Oppdrag mottatt fra Nærings- og fiskeridepartementet

 

 26.11.2018
 
Høring

Høring av utkast til presisering av fiskekvalitetsforskriften § 17.

 

Høringsfrist 15.03.2019
 

Fastsettelse

Mattilsynet sender endelig forslag til Nærings- og fiskeridepartementet for fastsettelse.

Våren 2019 
 
Forventet ikrafttredelse

 

Våren 2019 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marit Fallebø, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 42
Hege Furebotn Tveit, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 79 15