Faktaartikkel

Registrering og godkjenning av næringsmiddelvirksomheter

Publisert 17.01.2013     Sist endret 12.05.2021

Alle som driver næringsmiddelvirksomhet skal enten registreres eller godkjennes. Å være næringsmiddelvirksomhet betyr at du (mot eller uten vederlag) leverer fra deg næringsmidler.

Kravet om å være næringsmiddelvirksomhet er ikke betinget av at du er registrert som virksomhet i for eksempel Brønnøysundregistrene. Generelt sett skal det lite til for å bli ansett å være næringsmiddelvirksomhet etter regelverket, se matloven § 4.

Hvorfor registrere?

Registrering betyr at myndighetene skal ha melding om at du driver næringsmiddelvirksomhet, hvor virksomheten ligger og hva som er virksomhetens aktiviteter. Dette er viktig for at Mattilsynet skal kjenne til virksomheten og ha mulighet til å gjennomføre inspeksjoner. Alle virksomheter skal som et minimum registreres hos offentlig myndighet.

Hvorfor få godkjenning?

For de fleste virksomheter som produserer næringsmidler av animalsk opprinnelse vil det være et krav om godkjenning. Det finnes imidlertid en del unntak fra dette kravet, blant annet for primærprodusenter samt de fleste detaljister og transportører. Bakgrunnen for godkjenningskravet er at produksjon av animalske produkter er forbundet med særlig risiko for folkehelsen. Godkjenning av næringsmiddelvirksomhet er gebyrpliktig og gebyret varierer med virksomhetens art og størrelse.

Fant du det du lette etter?