Tilsynskampanje spiseferdig sjømat 2021/2022

Publisert 23.09.2021     Sist endret 23.09.2021

Mattilsynet gjennomfører høsten 2021/våren 2022 en tilsynskampanje rettet mot produsenter av spiseferdig sjømat. I kampanjen vil vi særlig se på tiltak mot Listeria, dokumentasjon av valgt grenseverdi, rutiner for prøvetaking og avviksbehandling.

Kampanjen gjennomføres med revisjoner, og målet er å revidere alle godkjente produsenter av røykt og gravet sjømat.

Bakgrunn for kampanjen

Listeria er en bakterie som finnes overalt i naturen rundt oss. Den overlever frysing, vokser ved kjøletemperaturer, høye saltkonsentrasjoner og ved lav vannaktivitet. Bakterien fjernes med varmebehandling.

Listeria kan forårsake listeriose og er derfor forbundet med høy risiko i mat som ikke skal varmebehandles før konsum (spiseferdig mat). De fleste av oss blir ikke syke av bakterien, men gravide, barn, eldre og personer med nedsatt immunforsvar er utsatte. Tilfeller av listeriose forårsaket av sjømat øker på verdensbasis, og det har de siste årene vært flere alvorlige tilfeller i EU.

Grenseverdier og praksis

I regelverket er det vedtatt grenseverdier for Listeria i spiseferdig mat der bakterien kan vokse. Grenseverdiene gjelder for den som pakker et spiseferdig produkt til forbruker.

Produktene skal enten ha fravær av Listeria i 25 gram vare når produktet fortsatt er under produsentens kontroll, eller inneholde mindre enn 100 kolonidannende enheter per gram (kde/g) ved utløp av holdbarhetsperioden.

Ettersom Listeria er til stede i omgivelsene rundt oss, er det sannsynlig at den kan være til stede i miljøet under produksjon av et spiseferdig produkt. Mattilsynets erfaring er at mange produsenter av røykt og gravet fisk har valgt grenseverdien ikke påvist i 25 gram, og at spiseferdig sjømat ofte har en holdbarhet på mer enn 30 dager.

Les også: Listeria: Kriterier og metoder for å sikre trygg spiseklar mat

Revisjon og veiledning

Gjennom kampanjen skal vi - i tillegg til revisjonene - også veilede om grenseverdiene og klargjøre regelverk og ansvar for produsentene. Det er for å sikre at spiseferdig sjømat produsert i Norge er trygg å spise.

Kampanjeperiode

Kampanjen starter 1.november og avsluttes innen 1. april 2022.

Siden kampanjen utføres med revisjoner, avtaler vi tidspunkt i forkant. Vi begynner å kontakte de første produsentene i oktober for å avtale tidspunkt 

Hvem som blir kontrollert

Kampanjen retter seg mot virksomheter som produserer spiseferdig sjømat der Listeria kan vokse; i hovedsak produsenter av røykt og gravet sjømat.

Dette må dere være forberedt på

Produsenter av produkter der Listeria kan vokse (kategori 1.2) må ha valgt en av to grenseverdier for sine produkter:

  1. «100 kolonidannende enheter per gram (kde/g) ved utløp av holdbarhetstiden»
  2. «ikke påvist i 25 g når produktet fortsatt er under produsentens kontroll»

Vi vil se på hvilken grenseverdi dere har valgt og hvilke vurderinger som er lagt til grunn for valget. Prøvetakingsplan er viktig for å dokumentere hvordan dere overholder grenseverdien.

Vi anbefaler at dere leser gjennom vedlagt informasjon om kampanjen og om Listeria i spiseferdig sjømat

Sluttrapport

Resultatene fra tilsynskampanjen blir sammenfattet i en sluttrapport som blir publisert på Mattilsynets nettsider. Rapporten vil ikke inneholde informasjon om den enkelte virksomhet.

Kontakt

Har du spørsmål til kampanjen, kontakt din nærmeste Mattilsyn-avdeling. Tel: 22 40 00 00.

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner