Trygg produksjon av rakfisk og andre innlandsfiskprodukter


Publisert 04.04.2017 | Sist endret 04.04.2017

De aller fleste produsenter av rakfisk og annen innlandsfisk har god styring og produserer trygge produkter. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn.

Hva er undersøkt:54 virksomheter som lager produkter av innlandsfisk – det vil si cirka 80 prosent av de som produserte rakfisk, røkt fisk, grava fisk og andre produkter denne sesongen.
Tidsrom:Høsten 2016
Hva lette vi etter:

Om virksomhetene hadde gode rutiner for å sikre trygge produkter av innlandsfisk.

Ved rakfiskproduksjon vurderte vi spesielt styring med 

  • saltinnhold og modningstemperatur som er viktig for å unngå botulisme
  • Listeria monocytogenes på grunn av den lange modnings- og holdbarhetstiden
Hva ble funnet:
  • Tilsynsresultatene viser at de fleste aktørene har gode produksjonsrutiner og dermed et godt grunnlag for produksjon av trygge produkter. Ingen fikk omsetningsforbud.

  • 36 virksomheter uten avvik. I 18 ble det registrert ett eller flere regelverksbrudd som endte med varslet vedtak eller påpekte plikt. De fleste bruddene gjaldt mangelfull internkontroll, rutiner for prøvetaking og merking av produktene.

  • Det ble tatt ut Listeria monocytogenes-prøver av lake hos 20 rakfiskprodusenter. Ingen funn.

  • Flere produsenter tar listeriaprøver sammenlignet med tilsvarende tilsynskampanje i 2010.

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?