Trygg produksjon av rakfisk og andre innlandsfiskprodukter

Publisert 04.04.2017     Sist endret 04.04.2017

De aller fleste produsenter av rakfisk og annen innlandsfisk har god styring og produserer trygge produkter. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn.

Hva er undersøkt:54 virksomheter som lager produkter av innlandsfisk – det vil si cirka 80 prosent av de som produserte rakfisk, røkt fisk, grava fisk og andre produkter denne sesongen.
Tidsrom:Høsten 2016
Hva lette vi etter:

Om virksomhetene hadde gode rutiner for å sikre trygge produkter av innlandsfisk.

Ved rakfiskproduksjon vurderte vi spesielt styring med 

  • saltinnhold og modningstemperatur som er viktig for å unngå botulisme
  • Listeria monocytogenes på grunn av den lange modnings- og holdbarhetstiden
Hva ble funnet:
  • Tilsynsresultatene viser at de fleste aktørene har gode produksjonsrutiner og dermed et godt grunnlag for produksjon av trygge produkter. Ingen fikk omsetningsforbud.

  • 36 virksomheter uten avvik. I 18 ble det registrert ett eller flere regelverksbrudd som endte med varslet vedtak eller påpekte plikt. De fleste bruddene gjaldt mangelfull internkontroll, rutiner for prøvetaking og merking av produktene.

  • Det ble tatt ut Listeria monocytogenes-prøver av lake hos 20 rakfiskprodusenter. Ingen funn.

  • Flere produsenter tar listeriaprøver sammenlignet med tilsvarende tilsynskampanje i 2010.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner