Årsrapport 2016 Medisinrester i oppdrettsfisk

Publisert 27.06.2017     Sist endret 27.06.2017

I 2016 ble 13 415 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoffer i overvåkingsprogrammet «Medisinrester i oppdrettsfisk».

Hva undersøkte vi:

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, røye, piggvar og flekksteinbit.

Tidsrom:

2016

Hva lette vi etter:

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler mot lakselus som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi:
  • Nivåene av miljøgifter er lave og synkende - og under EUs grenseverdier.
  • Rester av legemidler mot lakselus i 22 av 327 samleprøver. Alle prøvene var under grenseverdien.
  • Ingen funn av ulovlige stoff. En positiv prøve skyldtes forurensing av prøven.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner