Rapport

Årsrapport 2017 Medisinrester i oppdrettsfisk

Publisert 02.07.2018     Sist endret 02.07.2018

I 2017 ble 13 640 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoffer i overvåkingsprogrammet «Medisinrester i oppdrettsfisk».

Hva undersøkte vi:

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar eller røye.

Tidsrom:

2017

Hva lette vi etter:

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler mot lakselus som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi:
  • Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt.

  • Nivåene av enkelte miljøgifter har tidligere gått ned, men nedgangen har stoppet opp for flere av miljøgiftene, og nivåene har vært stabil de siste årene.

  • Rester av legemidler mot lakselus i 16 samleprøver. Alle prøvene var under grenseverdien.

  • Ingen funn av ulovlige stoff, ulovlige legemidler eller antibiotika.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner