Rapport

Årsrapport 2018: Medisinrester i oppdrettsfisk

Publisert 08.11.2019     Sist endret 08.11.2019

I 2018 ble 13 920 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoffer i overvåkingsprogrammet «Medisinrester i oppdrettsfisk».

Hva undersøkte vi:

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar eller røye.

Tidsrom:

2018

Hva lette vi etter:

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi:
  • Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt.

  • Nivåene av miljøgifter har etter flere års nedgang vært stabil de siste årene.

  • Rester av legemidler mot lakselus i fire samleprøver. Alle prøvene var under grenseverdien.

  • Ingen funn av ulovlige stoff, ulovlige legemidler eller antibiotika.

Hvem utførte undersøkelsen:

Havforskningsinstituttet

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner