Resultater fra overvåking av fremmedstoffer i oppdrettsfisk

Publisert 14.08.2013     Sist endret 01.09.2022

Norsk oppdrettsfisk har siden 1997 vært testet og analysert for ulike fremmedstoffer uten at det er funnet noe ulovlig stoffer eller fremmedstoffer over grenseverdiene.

Som en del av arbeidet med å sikre trygg oppdrettsfisk, analyserer Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet kontinuerlig innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og miljøgifter i norsk oppdrettsfisk. Overvåkningsprogrammet er en del av et større EU-pålagt overvåkningsprogram på alle animalske matvarer.

Årlig tar Mattilsynet ut 12 - 13 000 oppdrettsfisk fra oppdrettsanlegg og lakseslakterier over hele landet som analyseres for 45 stoffer. En tredel blir analysert for ulovlige stoffer, mens to tredeler blir undersøkt for miljøgifter og lovlige legemidler.

Siden overvåkningsprogrammet startet i 1997 er det aldri påvist bruk av ulovlig stoff på oppdrettsfisk. Noen få funn har skyldtes forurensing av prøver.

Det har aldri blitt funnet miljøgifter over grenseverdiene som er satt. Konsentrasjonene av de fleste miljøgiftene er som oftest under deteksjonsgrensene, det vil si grensene for det som er mulig å påvise ved analyse.

Nivået for flere av miljøgiftene har år for år blitt lavere. Det er fordi det brukes mer vegetabilske fôrvarer og mindre marine fôrvarer.

Det har aldri blitt funnet rester av antibiotika eller legemidler brukt mot innvollsparasitter.

Det har blitt funnet rester av lakselusmidler i enkelte prøver, men alle har vært langt under grenseverdien.

Publikasjoner

Årsrapport 2021 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2020 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2019 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2018 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2017 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2016 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2015 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2014 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2013 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2012 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2011 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2010 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2009 Medisinrester i oppdrettsfisk
Årsrapport 2008 Medisinrester i oppdrettsfisk

Fant du det du lette etter?