Slik sikres at oppdrettsfisken er trygg å spise

Publisert 17.01.2013     Sist endret 15.03.2021

Det er flere tiltak som er med på å sikre at oppdrettsfisken er trygg å spise og ikke inneholder skadelige stoffer i mengder som kan være helseskadelige for forbrukeren.

Begrenset hvem som kan foreskrive legemidler

Det første tiltaket er at det bare er veterinærer og fiskehelsebiologer som kan forskrive godkjente legemidler.

Bare godkjente legemidler

For å kunne bruke legemidler i oppdrettsanlegg må en ha en markedsføringstillatelse. Det er Statens Legemiddelverk som gir markedsføringstillatelse (godkjenning) etter søknad fra produsent. EØS-avtalen har medført at Norge har det samme regelverket som EU. Kravene til søknadens utforming og innhold er felles.

For at Statens Legemiddelverk skal kunne gi markedsføringstillatelse i Norge, må produsenten i søknaden dokumentere legemidlets farmasøytiske kvalitet, sikkerhet og medisinske effekt. Markedsføringstillatelse kan bare utstedes dersom legemidlet har et positivt nytte/risikoforhold. Noen midler har ikke markedsføringstillatelse i Norge, men kan brukes på såkalte godkjenningsfritak. Veterinærer og fiskehelsebiologer kan søke om godkjenningsfritak for preparater uten markedsføringstillatelse i Norge. Det stilles spesielle krav til bruken av preparatet ved godkjenningsfritak.

Tilbakeholdelsestid

Det er regler for hvor lang tid det skal gå mellom medisinering og slakting av oppdrettsfisk. Det er for å sikre at oppdrettsfisken ikke inneholder skadelige stoffer som kan overføres til forbrukeren. Ansvaret for at tilbakeholdelsestiden følges, ligger hos oppdrettere og den som utskriver midlene.

Tilbakeholdelsestiden blir satt av Statens Legemiddelverk (SLV) og er en del av godkjenningen av legemiddelet. Tilbakeholdelsestiden er gitt for en spesifikk art og er som regel avhengig av temperaturen i vannet. Tilbakeholdelsestidene blir kontrollert av Mattilsynet ved at distriktskontorene sjekker slaktemeldinger mot utlevert legemiddel.

Overvåking av legemiddelrester

Mattilsynet overvåker. Mattilsynet gjennomfører årlig et større EU-initiert overvåkningsprogram for animalske matvarer (Direktiv 96/23). Mattilsynet er ansvarlig for at direktivet gjennomføres i Norge. Havforskningsinstituttet gjør det analytiske arbeidet og den faglige vurderingen av resultatene. Instituttet sammenfatter disse i rapporter knyttet til akvakultur, men Veterinærinstituttet gjør tilsvarende arbeid knyttet til landbruket. I dette overvåkningsprogrammet tas det også stikkprøver for å sjekke om det er brukt ulovlige legemidler.

Fant du det du lette etter?