Faktaartikkel

Krav til hygieneansvarlig om bord i fangstfartøy til sjøpattedyr

Publisert 21.05.2019     Sist endret 21.05.2019

Det skal utpekes en person om bord med kunnskap om sjøpattedyrets anatomi, fysiologi, atferd, relevante sykdomsforandringer samt internkontrollsystemet om bord, som skal sikre at produksjonen skjer på en hygienisk betryggende måte. I regelverket omtales denne som hygieneanvarlig.

Hygieneansvarlig om bord til enhver tid

Krav om kjøttkontroll er fjernet. For å sikre at mattryggheten ivaretas på en god måte skal det til enhver tid være en hygieneansvarlig om bord på fartøyet. Den hygieneansvarlige skal kontrollere dyret så snart som mulig etter fangst og undersøke om kjøttet kan utgjøre en helserisiko. Dersom kjøttet utgjør en helserisiko skal dette ikke benyttes til humant konsum.

Disse undersøkelsene skal dokumenteres. Det er driftsansvarlig som skal sikre at disse undersøkelsene dokumenteres.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer