Fabrikkskip og frysefartøy

Publisert 26.11.2012     Sist endret 19.01.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Informasjonen på denne siden gjelder for fabrikkskip og frysefartøy som håndterer og tilvirker fisk og sjømat om bord.

Du må være godkjent av Mattilsynet

Fabrikkskip og frysefartøy skal være godkjent av Mattilsynet før de starter opp.

Søknad om godkjenning sendes via Mattilsynets skjematjenester i Altinn.

Driftsansvarlige skal i skjematjenesten angi ulike produksjonsformer alt etter hvilke aktiviteter de driver med. 

Søknad til Mattilsynet om godkjenning er

Du må ha et internkontrollsystem

Mattilsynet gir godkjenning når virksomheten viser at den oppfyller krav til hygienisk produksjon i næringsmiddelregelverket.

Det betyr blant annet at virksomheten skal etablere et internkontrollsystem og bruke HACCP som verktøy for å ha styring med farer knyttet til deres produkter.

Aktuelle lenker:

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Godkjente produkter og virksomheter