Fabrikkskip og frysefartøy

Publisert 26.11.2012     Sist endret 26.04.2021

Informasjonen på denne siden gjelder for fabrikkskip og frysefartøy som håndterer og tilvirker fisk og sjømat om bord.

Du må være godkjent av Mattilsynet

Fabrikkskip og frysefartøy skal være godkjent av Mattilsynet før de starter opp.

Søknad om godkjenning sendes via Mattilsynets skjematjenester i Altinn.

Driftsansvarlige skal i skjematjenesten angi ulike produksjonsformer alt etter hvilke aktiviteter de driver med. 

Søknad til Mattilsynet om godkjenning er gebyrpliktig.

Du må ha et internkontrollsystem

Mattilsynet gir godkjenning når virksomheten viser at den oppfyller krav til hygienisk produksjon i næringsmiddelregelverket.

Det betyr blant annet at virksomheten skal etablere et internkontrollsystem og bruke HACCP som verktøy for å ha styring med farer knyttet til deres produkter.

Aktuelle lenker:

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Godkjente produkter og virksomheter