Fabrikkskip og frysefartøy

Publisert 26.11.2012     Sist endret 25.02.2020

Mattilsynet fører tilsyn med at fisk og sjømat produsert om bord på fabrikkskip og frysefartøy produseres og omsettes i samsvar med regelverket. Vårt mål er også at forbrukeren skal få tilstrekkelig informasjon om produktet, og at produktene markedsføres på en redelig måte. Mattilsynet fører tilsyn med at disse fartøyene har gode sporingssystemer, og at de vet hva som skal gjøres dersom de har grunn til å tro at produktet de har produsert er utrygt.

Ved produksjon av mat må ulike farer i produksjonen vurderes. Fartøyene skal etablere et internkontrollsystem og også bruke HACCP som verktøy for å vurdere farer. I sjømatproduksjon er det bl.a. viktig å ta hensyn til aktuelle smittestoffer og uønskede stoffer i mat.

Fabrikkskip og frysefartøy skal være godkjent av Mattilsynet før de starter sin aktivitet. Søknad om godkjenning skjer via Mattilsynets skjematjenester. Fartøyene tildeles ulike produksjonsformer alt etter hvilke aktiviteter de driver med. Søknad til Mattilsynet om godkjenning er gebyrpliktig.

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Godkjente produkter og virksomheter