Dekking av analysekostnader ved produsentens prøvetaking av skjell

Publisert 15.01.2013     Sist endret 04.02.2021

Mattilsynet dekker enkelte kostnader ved analyser av algetoksiner, E. coli og tungmetaller i skjell. Ordningen gjelder kun for områder med en akvakulturtillatelse.

Mattilsynet dekker følgende kostnader per tillatelse per år:

  • 4 algetoksinanalyser
  • 12 E. coli-analyser gjennom et år dersom området ikke er klassifisert
  • seks E. coli-analyser for områder som er klassifisert
  • en tungmetallanalyse

Mattilsynet dekker følgende kostnader for naturlige bestander av muslinger (ikke tillatelser/akvakultur)

  • Fra 1. januar 2019 dekker Mattilsynet 70 % av kostnadene per algetoksinanalysene. Næringen må betale 30 %  per analyse.
  • For 2021 koster en algetoksinanalyse totalt kr. 9 681- eksklusivt moms. Næringens andel tilsvarer kr. 2 904,-  eksklusivt moms.

Innsending av prøver

Når Mattilsynet skal dekke analysekostnader, skal prøvene sendes til:

  • Toksinanalyser - NMBU – Nasjonalt miljø- og biovitenskapelige universitet. Det skal sendes HELE skjell direkte til toksinlaboratoriet. (benytt følgeskjema under)
  • E. coli-analyser - Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen, Nordnesboder 3, 5005 Bergen. (benytt følgeskjema under)
  • Tungmetallanalyser - Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen, Nordnesboder 3, 5005 Bergen. (benytt følgeskjema under)

Kostnadene dekkes ved at Mattilsynet faktureres direkte fra laboratoriet.

Følgeskjema

Prøver som sendes til laboratorieanalyser, skal følges av et skjema som gir opplysninger om prøven. Skjemaet kan lastes ned fra de to lenkene under.

Mattilsynet dekker ikke analysekostnaden dersom skjemaet ikke følger prøven eller dersom skjemaet ikke er utfylt.

På skjemaet står laboratorienes adresser.

Følgeskjema for toksineanalyser av skjell 

Følgeskjema for analyser av E.coli, tungmetaller og fremmedstoffer i skjell 

Praktiske opplysninger om prøvetaking

Se egen lenke for informasjon om prøvetaking, pakking og innsending av prøver som skal til laboratorieanalyser når Mattilsynet dekker analysekostnaden.

Laboratoriene kan gi informasjon om kostnader når analysen må dekkes av produsenten selv.

Se også:

Klassifisering av produksjonsområde

Kommersiell høsting og omsetning av levende skjel

Fremgangsmåte for prøvetaking av muslinger og forsendelse til laboratorium

Fant du det du lette etter?