Hvilke regler gjelder når jeg skal plukke hjerteskjell på stranden for omsetning?

Publisert 15.01.2013     Sist endret 30.05.2013

Hjerteskjell, og andre skjellarter som vokser naturlig, må være trygge å spise dersom de skal høstes for omsetning. Før skjellene kan høstes, må det settes tydelige grenser for høsteområdet, og dette kan gjøres som samarbeid mellom Mattilsynet og den som høster. Deretter må høsteområdet klassifiseres av Mattilsynet. Gjennom klassifiseringsprosessen vurderes graden av mikrobiologisk forurensning i området, og området gis A-, B- eller C-status. Det er ikke lov å høste fra et område som ikke er klassifisert.

Skjell som skal høstes for omsetning, skal ikke inneholde mer mikroorganismer, algetoksiner eller fremmedstoffer enn det regelverket tillater. Det er den som høster som må dokumentere at regelverket følges og at skjell ikke inneholder mikroorganismer, algegifter eller fremmedstoffer som kan gjøre folk syke.

Den som høster hjerteskjell eller lignende for omsetning, kalles i denne sammenheng en primærprodusent. Primærprodusenter må være registrert hos Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?