Mattilsynet tar ut prøver i noen produksjonsområder for skjell hvert år. Kan mitt produksjonsområde også bli undersøkt av Mattilsynet?

Publisert 15.01.2013     Sist endret 15.08.2016

Mattilsynet undersøker ca. 25 produksjonsområder hvert år gjennom Nasjonalt tilsynsprogram for skjellproduksjon. Det blir da tatt ut prøver for E. coli-analyser, algetoksinanalyser, vannprøver for algetellinger og analyser av tungmetaller og miljøgifter. De produksjonsområdene som omfattes av programmet velges ut av avdelingskontorene ut i fra behov for dokumentasjon, for eksempel knyttet til klassifiseringsstatus, og høsteaktivitet. Produksjonsområdene som omfattes av programmet er med i et helt kalenderår. Dersom du ønsker at ditt produksjonsområde skal bli omfattet av tilsynsprogrammet, ta kontakt med ditt lokale avdelingskontor. Inntil videre kan produksjonsområdet bli klassifisert basert på analyser fra egne kontroller. Det samme gjelder dokumentasjon om algegiftinnhold og eventuelt tungmetaller og miljøgifter ved høsting.

Fant du det du lette etter?