Kunngjøring

Mistanke om Marteilia refringens i Fjaler kommune i Vestland fylke

Publisert 21.07.2020     Sist endret 23.07.2020

Det er mistanke om Marteilia refringens i prøver fra blåskjell fra lokalitet 14715 Bortheim i Fjaler kommune i Vestland fylke.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til skjelloppdrett eller høsting av skjell skal vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Det vil si at man f.eks. ikke skal flytte eller kaste blåskjell og østers fra dette området til andre steder. Dette gjelder også ville skjell. Mattilsynet kan gi tillatelse til at akvatiske dyr tas ut fra eller inn til området.

Grunnlag for mistanken

Veterinærinstituttet har varslet om grunnlag for mistanke om Marteilia refringens i prøver fra blåskjell fra lokalitet 14715 Bortheim. Mistanken er stilt på grunnlag av strukturer morfologisk forenlig med Marteilia sp. ved histopatologisk undersøkelse og påvist Marteilia refringens ved PCR-undersøkelse.

I lys av funnene på lokalitet 14715 Bortheim utvider Veterinærinstituttet undersøkelsene av innsendt prøvemateriale fra lokalitet 19476 Gjelet.

Prøvemateriale vil bli sendt til EU-referanselaboratoriet IFREMER i Frankrike for verifisering og sekvensering.

For å begrense smittespredning er lokalitetene Bortheim og Gjelet ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av blåskjell og østers uten særskilt tillatelse.

Om Marteiliose

Marteiliose er en sykdom på blåskjell og østers forårsaket av Marteilia refringens. Sykdommen er listeført i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr og forekommer vanligvis ikke i Norge. Dersom sykdommen blir påvist, vil det bli iverksatt tiltak for å bekjempe utbruddet.

Sykdommen er ufarlig for mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristina Birkeland, seniorinspektør, avd Bergen og omland, Region Sør og Vest, +47 22 77 85 45, Kristina.Birkeland@mattilsynet.no

Helene Marie Øgaard, spesialinspektør, avdeling Sunnfjord og Sogn, Region Sør og Vest, +47 22 77 82 65, Helene.Marie.Ogaard@mattilsynet.no


Kontaktinformasjon

Kristina Birkeland, seniorinspektør, avd Bergen og omland, Region Sør og Vest, +47 22 77 85 45, Kristina.Birkeland@mattilsynet.no

Helene Marie Øgaard, spesialinspektør, avdeling Sunnfjord og Sogn, Region Sør og Vest, +47 22 77 82 65, Helene.Marie.Ogaard@mattilsynet.no