Rapport

Tilsynsprogrammet for algetoksiner i skjell 2021

Publisert 09.11.2022     Sist endret 04.11.2022

Det ble generelt påvist mindre giftige skjell under covid-19 årene 2020 og 2021 enn de tre foregående årene. Vi kan ikke slå fast om det skyldes færre prøver eller mindre oppblomstring av giftige algeplankton.

I 2021 ble det tatt ut og analysert totalt 723 skjellprøver for ulike toksiner; 384 prøver fra Mattilsynets årlige overvåkingsprogram (inkludert Blåskjellvarslet) og 339 prøver fra produsentenes egenkontrollprøver. 

Antall prøver fra næringen var noe færre i 2021 fordi etterspørsel av skjell var lavere på grunn av covid-19 med stengte restauranter og hoteller.

Om overvåking av algetoksiner i skjell

Norskekysten overvåkes hele året for marine algetoksiner i skjell i forbindelse med kommersiell høsting og omsetning i tillegg til Blåskjellvarslet.

Les mer om

Skjellprøvene analyseres for både de fettløselige toksinene DSP (OA-gruppen), AZA, YTX og PTX og de vannløselige toksinene med nevrotoksinet PSP (STX-gruppen), og for hukommelsestapstoksinet ASP (DA-gruppen).

Les mer om algegiftene:

Hva undersøkte vi?Mest blåskjell, men også en del kamskjell, flatøsters, stillehavsøsters, hjerteskjell, knivskjell, O-skjell, teppeskjell, sandskjell, sirkelskjell, kongsnegl og kråkebolle
Tidsrom:2021
Hva lette vi etter?Algegiftene DSP, YTX, PTX og AZA, PSP og ASP.
Hva fant vi?

Rundt 98 prosent av alle innsendte muslinger var under grenseverdien for DSP (OA-gruppen).

For PSP (STX-gruppen) var rundt 95 prosent under grenseverdien, mens rundt 99 prosent var under grenseverdien for ASP.

For toksingruppene YTX, PTX og AZA var samtlige prøver under gitte grenseverdier.

Blåskjell: Hadde flest påvisninger av DSP og PSP over grenseverdien, men også ASP ble påvist over grenseverdien

Kamskjell: PSP og ASP ble påvist over grenseverdien

Flatøsters: PSP ble påvist over grenseverdien på Vestlandet i en periode i april

PSP: Ble som tidligere år hovedsakelig påvist på våren og forsommeren.

DSP: Påvisningene over grenseverdien fordelte seg utover året fra april til oktober med en topp i september. Dette samsvarer med tidligere år hvor DSP hovedsakelig opptrer på sensommeren og høsten.

Hvem utførte oppdraget:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag, Algelaboratoriet

 

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner