Rapport

Tilsynsprogrammet for skjell 2015

Publisert 24.05.2017     Sist endret 24.05.2017

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E.coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer viser årlig undersøkelse utført av NIFES på oppdrag fra Mattilsynet.

Hva er undersøkt:Blåskjell, østers og o-skjell
Tidsrom:2015
Hva lette vi etter:E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB samt polyaromatiske hydrokarboner.
Hva ble funnet:
  • Blåskjell: 87 prosent under grenseverdi for E.coli, ingen med salmonella og alle under grensene for miljøgifter
  • Østers: En av fire inneholdt for høye nivå av kadmium
  • O-skjell: Kadmium og bly over grensen. Disse er i nyrene som skal fjernes før man spiser o-skjell

 

Les mer hos NIFES: God status på norske skjell

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner