Rapport

Tilsynsprogrammet for skjell 2018

Publisert 19.11.2019     Sist endret 22.11.2019

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E. coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer. Det viser resultatene fra den årlige overvåkingen av bakterier og miljøgifter i skjell fra produksjonsområder og skjellprøver tatt i forbindelse med Mattilsynets blåskjellvarsel.

Hva undersøkte vi?Blåskjell, kamskjell, østers, stillehavsøsters, kuskjell, O-skjell og teppeskjell.
Tidsrom:2018
Hva lette vi etter?E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB samt polyaromatiske hydrokarboner.
Hva fant vi?
  • Blåskjell: rundt 85 prosent var under grenseverdi for E. coli, ingen påvisninger av salmonella og alle undersøkte skjell var under grensene for miljøgifter.
  • Flatøsters: En av åtte inneholdt for høye nivå av kadmium.
  • O-skjell: Kadmium og bly funnet over grensen. Hovedmengden av kadmium og bly er tidligere blitt lokalisert til nyrene. Mattilsynet anbefaler derfor at nyrene fjernes før konsum.
  • Kongsnegl: Kadmium over grenseverdien og høyere totalt arsen enn andre arter.
  • Kamskjell: Ingen overskridelser av miljøgifter i muskel og gonade.
Oppdragstaker:Havforskningsinstituttet
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner