Analyser av arsen, tungmetaller og næringsstoffer i risprodukter 2018

Publisert 23.08.2018     Sist endret 23.08.2018

Havforskningsinstituttet(HI) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført næringsstoff- og miljøgiftanalyser av risprodukter. Formålet til prosjektet «Analyser av arsen, tungmetaller og næringsstoffer i risprodukter» er å fremskaffe næringsstoffverdier til Matvaretabellen og kontrollere produktene for uorganisk arsen og tungmetaller.

Hva undersøkte vi:

Totalt 29 samleprøver.

Hver samleprøve besto av tre ulike batcher fra produsentene First price, Kellogs, Barilla, Semper, Orgran, Holmen Chrisp, Toro, Santa Maria, HIPP, Nestlé, Fjordland, Eldorado, Geisha, Ming, Alpro, Rice dream, Tine, Wasa, X-tra og Uncle.

Tidsrom:2018
Hva lette vi etter:

Prosjektet har gitt analysedata for risprodukter fra dagligvarebutikker. 29 produkter ble analysert for innholdet av: arsen, bly, jern, kadmium, kobber, kvikksølv, sink og selen. Uorganisk arsen ble analysert i 11 av risproduktene.

10 av risproduktene ble analysert for: aske, protein, total fett, kolesterol, sukkerarter, stivelse, fiber, vitamin C, vitamin E, vitamin K1, vitamin K2 (menakinoner: MK4, MK5, MK6, MK7, MK8, MK9, MK10 samt β, ϒ-dihydro K1), tiamin, riboflavin, niacin, pyridoksin (B6), folat, jod, kalsium, magnesium, natrium, kalium og fosfor. Vitamin A og D, β-karoten, B12 og fettsyrer ble analysert i to av risproduktene.

Hva fant vi:Resultatene viser at samtlige produkter har lave nivåer av uorganisk arsen, bly, kadmium og kvikksølv. Riskaker inneholder uorganisk arsen under grenseverdiene i regelverket, men gis det riskaker til småbarn er regelverket strengere og nivået er for høyt.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner