Honning

Publisert 02.12.2019     Sist endret 15.03.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Denne informasjonen er ment for virksomheter som skal starte med eller driver med produksjon av honning. Det er viktig at produktene er produsert, merket og solgt i samsvar med regelverket. Alle ledd i produksjonen, fra jord til bord, har et ansvar for å sikre trygg og redelig mat.

Mattilsynet fører tilsyn med virksomhetene for å sikre at regelverket blir fulgt.

Mer om honning

Lokalmat – egg og honning

Honning - kvalitet og redelighet

Matportalen: Honning og spedbarnsbotulisme

Birøkting

Merking og sporbarhet

Honning og advarselsmerking

Betegnelsen honning

Merking av mat

Matportalen: Opprinnelsesmerking

Internkontroll og registrering - krav til virksomheter utover primærproduksjon

Internkontroll 

Hva er HACCP?

Godkjenning og registrering av driften din

Lokalmat – hvordan bruke Mattilsynets skjematjeneste?

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Fakta om hvordan bakterier oppfører seg ved ulike temperaturer PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF

Tilsynsresultater