Honning

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Korona - Næringsmiddelvirksomheter

Denne informasjonen er ment for virksomheter som skal starte med eller driver med produksjon av honning. Det er viktig at produktene er produsert, merket og solgt i samsvar med regelverket. Alle ledd i produksjonen, fra jord til bord, har et ansvar for å sikre trygg og redelig mat.

Mattilsynet fører tilsyn med virksomhetene for å sikre at regelverket blir fulgt.

Mer om honning

Lokalmat – egg og honning

Honning - kvalitet og redelighet

Matportalen: Honning og spedbarnsbotulisme

Birøkting

Merking og sporbarhet

Honning og advarselsmerking

Betegnelsen honning

Merking av mat

Matportalen: Opprinnelsesmerking

Internkontroll og registrering - krav til virksomheter utover primærproduksjon

Internkontroll 

Hva er HACCP?

Godkjenning og registrering av driften din

Lokalmat – hvordan bruke Mattilsynets skjematjeneste?

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF

Tilsynsresultater