Kjøtt og kjøttprodukter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 15.03.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Verksemdene som produserer kjøtt og kjøttvarer er ansvarlege for at kjøttet er trygt. Mattilsynet fører tilsyn med at verksemdene fylgjer regelverket.

Mattilsynet kontrollerer og godkjenner alt slakt.

Høring

Forslag til "overordnet beredskapsforskrift" om blant annet høyeste midlertidige grensverdier for radioaktiv forurensning i næringsmidler og fôr til omsetning, som kan gjøres gjeldende etter en eventuell atomhendelse

Send oss innspill innen: 01.09.2022

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF
NødslaktsertifikatWord

Godkjente produkter og virksomheter

Risikovurderinger