Kjøtt og kjøttprodukter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 18.01.2022

Verksemdene som produserer kjøtt og kjøttvarer er ansvarlege for at kjøttet er trygt. Mattilsynet fører tilsyn med at verksemdene fylgjer regelverket.

Mattilsynet kontrollerer og godkjenner alt slakt.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF
NødslaktsertifikatWord

Godkjente produkter og virksomheter

Risikovurderinger