Kjøtt og kjøttprodukter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 01.02.2021

Korona - Næringsmiddelvirksomheter

Verksemdene som produserer kjøtt og kjøttvarer er ansvarlege for at kjøttet er trygt. Mattilsynet fører tilsyn med at verksemdene fylgjer regelverket.

Mattilsynet kontrollerer og godkjenner alt slakt.

Høring

Endring i reglene om trikinkontroll

Send oss innspill innen: 30.04.2021

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Retningslinje for nødslakting og bedømmelse av nødslakt PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF

Godkjente produkter og virksomheter

Risikovurderinger