Kjøtt og kjøttprodukter

Publisert 30.05.2012     Sist endret 07.12.2018

Verksemdene som produserer kjøtt og kjøttvarer er ansvarlege for at kjøttet er trygt.

Mattilsynet fører tilsyn med at verksemdene fylgjer regelverket.

Mattilsynet kontrollerer og godkjenner alt slakt.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon animalsk mat, hovedkontoret

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhetAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF

Godkjente produkter og virksomheter

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg 2018