Kjøtt og kjøttprodukter


Publisert 30.05.2012 | Sist endret 11.02.2016

Verksemdene som produserer kjøtt og kjøttvarer er ansvarlege for at kjøttet er trygt.

Mattilsynet fører tilsyn med at verksemdene fylgjer regelverket.

Mattilsynet kontrollerer og godkjenner alt slakt.

Mer om kjøtt og kjøttprodukter

Endring av tids- og temperaturkrav under lagring og transport av kjøtt

Send oss innspill innen: 26.01.2018

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon animalsk mat, hovedkontoret

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhetAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF

Tilsynsresultater

Godkjente produkter og virksomheter

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev