Faktaartikkel

Håndtering av kjøtt med påvisning eller mistanke om Salmonella

Publisert 18.06.2021     Sist endret 18.06.2021

Les ogs: Håndtering av Salmonella i storfe- og svinekjøtt fra EU/EØS (samhandlet)

Les også: Tilbaketrekking etter funn av Salmonella i kjøtt

Er det det bare industriell varmebehandling som aksepteres som metode for å håndtere påvisning og mistanke?

Nei. Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomst av salmonella i ferskt kjøtt beskriver hvilke tiltak som skal iverksettes ved påvisning og mistanke om Salmonella (se kap.IV). 

Partier av kjøtt hvor det er påvist Salmonella, kan enten brukes til menneskemat etter behandling som sikrer fjerning av Salmonella, eller behandles i samsvar med forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Det er altså ikke et absolutt krav om verken varmebehandling eller «industriell varmebehandling», dersom det er gjort funn av Salmonella i et kjøttparti. Forskriften pålegger ikke konkrete tiltak, men virksomheten må kunne vise at de tiltakene de gjør, fjerner Salmonella.  

Les mer om krav til virksomheter som skal avviksbehandle slikt kjøtt under.  

Hvem kan bruke kjøttprodukter laget av råvare med Salmonella?

Det er forbudt å omsette et produkt som ikke er trygt. I praksis har Mattilsynet tillatt å sende råvarer som kan inneholde salmonellabakterier, til virksomheter som har så gode rutiner at de vil kunne ta imot og behandle kjøttet uten fare for kryssforurensning. Behandlingen skal fjerne all Salmonella, slik at produktet er trygt når det sendes videre ut i matkjeden.

Virksomheter som skal avviksbehandle slikt kjøtt, må på forhånd ha rutiner i sitt internkontrollsystem som beskriver hvordan dette skal gjøres. De må for eksempel sikre seg mot kryssforurensning. Før virksomheten kan ta imot slik råvare, bør Mattilsynet også være kjent med den aktuelle rutinen.     

Det er ikke tillatt å sende utrygge råvarer eller utrygge produkter videre ut til et detaljistledd, da det anses som svært lite sannsynlig at disse har forutsetninger for å behandle slikt kjøtt på en trygg måte. Et slikt detaljistledd kan for eksempel være en pizzakjede som ønsker å bruke salami eller pepperoni produsert av mulig salmonella-positiv råvare, som topping på pizza. Det anses ikke som trygt å håndtere en slik risikovare i lokalene til en pizzakjede. 

Fant du det du lette etter?