Kunngjøring

Nødslaktordningen – oppdatert veileder og sertifikat

Publisert 10.03.2021     Sist endret 10.03.2021

Mattilsynet har oppdatert veilederen for nødlslaktordningen, og det er laget et nytt sertifikat for dokumentasjon på utført ante mortem undersøkelse.

I den nye veilederen har vi spesifisert ansvaret til dyreeier, praktiserende veterinær og slakteri. Vi har også oppdatert kriteriene for å nødslakte dyr og de vanlige problemstillingene som for eksempel kyr med melkefeber, dyr med smertefulle tilstander og halte dyr.

Nødslaktsertifikatet er også oppdatert slik at Mattilsynet får mer detaljert informasjon om dyret og hendelsen som vi bruker i når  vi bedømmer slaktet.

Mattilsynet har fått mange gode innspill fra ulike interessenter i denne prosessen.

Les mer om nødslaktordningen og se veilederen

Fant du det du lette etter?