Slakting til eget bruk - hjemmeslakting

Publisert 04.01.2018     Sist endret 04.01.2018

For å sikre at maten er trygg krever regelverket blant annet at slakting skal skje i godkjente slakteri og alt kjøtt som omsettes skal være kontrollert og godkjent av Mattilsynet.

Det finnes ett unntak fra dette: Holder du slaktedyrene selv, har du lov til å slakte egne dyr og bruke kjøttet i egen husholdning, såkalt hjemmeslakting. Dette konsumet vil være begrenset og medfører liten risiko for folkehelsa. Her har du selv kontroll over både slakteprosessen og den videre håndteringen av kjøttet fram til du selv og familien spiser det. 

Du har ikke lov til å gi bort eller selge hjemmeslaktet kjøtt – du kan kun bruke det i egen husholdning.

Du må likevel følge krav i annet regelverk, for eksempel kravene i dyrevelferdsregelverket om avlivning av dyr (Forskrift om avliving av dyr) og dyrevelferd ved hold av dyr (Forskrift om velferd for produksjonsdyr).

Se også Mattilsynets sider om hold av produksjonsdyr

I alle andre tilfeller må slakting og omsetning av kjøtt følge kravene i hygieneregelverket.

På denne bakgrunn vil det være en omgåelse av kravene i regelverket å kjøpe et levende dyr hos bonden og få bonden til å slakte det. Dette vil falle utenfor rammen for tillatt hjemmeslakting, undergrave lovgivers intensjon om vern av folkehelsen og være i strid med regelverket.

Fant du det du lette etter?