Tilsyn med frittstående kjøttbutikker og kjøttdisker 2021

Publisert 01.02.2021     Sist endret 01.02.2021

Vi skal føre tilsyn med et utvalg av kjøttbutikker uten kjedetilknytning. Dagligvarebutikker uten kjedetilknytning og med egen kjøttdisk er også med i dette tilsynsfokuset. Vi vil se på de viktigste sjekkpunktene når det gjelder hygiene og på sporbarhet. Tilsynet vil bli gjennomført i tre av våre regioner: Stor-Oslo, Øst og Sør og Vest.

Dette ser vi etter

På disse tilsynene vil vi se på noen av de mest grunnleggende sjekkpunktene når det gjelder hygiene, så som renhold, håndvask, håndtering og lagring av næringsmidler og kjølekjede. Vi vil også se på sporbarhet av næringsmidler. Varene dere selger skal kunne spores ett trinn tilbake, og når dere selger til andre virksomheter, også ett trinn fram.

Dette bør dere være forberedt på

Vi har tidligere hatt tilsyn i frittståene dagligvarebutikker. Dette skal vi fortsette med, men nå ønsker vi i tillegg å se på hygiene og sporbarhet i kjøttbutikker og kjøttdisker. Tilsynene våre retter seg mot detaljhandel. I de fleste tilfeller vil dette gjelde registrerte virksomheter, men også enkelte godkjente virksomheter vil få tilsyn dersom de har eget detaljutsalg.

Dere må være forberedt på å forklare og vise hvilke rutiner dere har for god hygiene. Dere vil også bli spurt om sporbarhet og hvordan dere dokumenterer dette. Hensikten med tilsynene er å sikre en god etterlevelse av regelverket på hygiene og sporbarhet i denne gruppen av virksomheter.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle frittstående kjøttbutikker og kjøttdisker i de aktuelle regionene. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Dere bør gjennomgå egne rutiner og dere bør se om det er mangler som det er nødvendig å ta tak i. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer